Yleinen

Designin ja visuaalisen kommunikaation kehitys

Visuaalinen kommunikaatio on niin suuri osa nykymaailmaa, että harvoin tulee mietittyä, miten tänne saakka olemme päässeet. Ihminen on olemassaolostaan lähtien suunnitellut erilaisia asioita ja esineitä erilaisiin käyttötarpeisiin, mutta tietoiseksi visuaalinen suunnittelu on muuttunut vasta myöhemmin. Olemme kulkeneet pitkän matkan kivisistä työkaluista älypuhelimiin ja tabletteihin.

Tärkeitä ensiaskelia

Ensimmäinen tärkeä askel visuaalisessa suunnittelussa ja kommunikaatiossa on aika, jolloin keksittiin painokone. Sitä ennen kuitenkin jo kaiverrettiin kuvia ja erilaisia merkkejä kiviseinämiin ympäri maailman. Se, viestittiinkö kuvilla ja merkeillä toisille ihmisille vai jumalille, ei ole varmaa. Varmaa kuitenkin on, että ihmisellä oli jo tuolloin tarve ilmaista itseään visuaalisin keinoin.

Seuraava tärkeä askel on Sumerin kielen mukaan astuminen. Maailman vanhimmaksi kieleksi nimitettyä Sumerin kieltä käytettiin Mesopotamian Sumerissa jo ennen ajanlaskun alkua. Se on maailman vanhin tunnettu kirjoitusjärjestelmä, jota mitä ilmeisimmin käytettiin inventaarioiden pitämiseen. Kieli perustui eri logogrammeihin, jotka yhä tänä päivänä ovat omanlaisessa muodossaan käytössä. Esimerkiksi ravintoloiden menuissa saatetaan käyttää erilaisia logoja tiivistämään jokin tietty asia. Seuraavaksi mukaan astuivat Kiinassa tapahtuneet erilaiset edistykset printissä. Siellä muun muassa painettiin erilaisia designeja silkkivaatteisiin. Keskiajalla taas vaakunat kehittivät visuaalisen kommunikaation tulevaisuutta. Vaakunoita käytettiin symboloimaan eri perheitä ja niiden alueita. Lisäksi vaakunoiden ulkomuodon oli tarkoitus edustaa perheen arvoja, piirteitä ja tyylejä. Lisäksi 1300-luvun aikana tulivat käyttöön ensimmäiset myymäläkyltit, kun olutta tarjoavien paikkojen tuli osoittaa ulkona olevin merkein, että he tarjoilevat olutta.

Lopulta, kuten sanottua, Gutenbergin painokoneen myötä visuaalinen kommunikaatio muuttui iäkseen. Sen ansiosta tekstiä, taidetta ja designia pystyttiin printtaamaan massiivissa määrin ja aina uudestaan ja uudestaan. Printtaaminen oli myös suhteellisen halpaa, mikä vain entisestään vauhditti sitä. Ensimmäisenä painatusteollisuus alkoi käyttää printattuja logoja. Se kuinka hyvin yrityksen logo oli printattu, peilasi sitä, miten hyvin yritys printtaisi mitä tahansa muuta. Lisäksi printattuja mainoksia alkoi näkyä, ja mitä useammin niihin oli myös painettu kuvia.
Teknologisten uudistusten myötä alettiin printata myös värein – tämä vaikutti esimerkiksi mainontaan laajasti. Tämä tarkoitti, että nyt pystyttiin käyttämään yhä tänäkin päivänä tunnettuja mainonnan keinoja, kuten tietyn väripaletin käyttöä. Mainokset lähentelivät realismia enemmän kuin koskaan ennen ja niillä pystyttiin vaikuttamaan ihmisiin ja synnyttämään ihmisissä tunteita entistä paremmin.

Kohti nykyaikaa

Voidaan sanoa, että visuaalinen kommunikaatio alkoi olla sellaista, kuin me sen tunnemme, noin 1800-luvun loppupuolella ja siitä eteenpäin. 1903 Viennassa syntyi ensimmäinen graafisen suunnittelun toimisto. Myöhemmin syntynsä sai Bauhaus, joka oli hyvin keskeinen osa modernin tyylin yleistämisessä.
1950-luvulta eteenpäin aloimme mennä kohti nykyaikaista digitaalista maailmaa. 1990-luvulla tietokoneet alkoivat yleistyä kodeissa ja ne alkoivat tarjota uusia, erilaisia ja ennen näkemättömiä design-mahdollisuuksia. Kaiken lisäksi yhä suuremmalla määrällä ihmisistä oli mahdollisuus nähdä ja levittää erilaista materiaalia. Sen jälkeen visuaalinen kommunikaatio onkin kehittynyt uskomattomalla vauhdilla ja uusia ja erilaisia tyylisuuntia yms. kehitetään koko ajan lisää.

3D-muotoilu

3D-muotoilu on mahdollistanut mahdottomienkin kuvausten onnistumisen. Asioita, joita olisi hyvin vaikeaa taltioida kameralla, voidaan tänä päivänä luoda erilaisten 3D-ohjelmien avulla. Monet yritykset käyttävät 3D-materiaaleja nettisivuillaan tuodakseen tuotteensa tai palvelunsa paremmin eloon. 3D-animaatiolla voidaan saada aikaan mielettömiä visuaaleja, joista osattiin vain uneksia vielä jokin aika sitten. Kaiken lisäksi 3D-mallinnuksia pystytään nykyään jopa tulostamaan.

Animaatio
Animaatio eli motion design tai liikkuva kuva alana on äärettömään suuri ja laaja ja kätkee alleen hyvin erilaisia alalajeja. Animaatiosta on tullut yksi suurimmista markkinointitavoista ja sen avulla pystytään selittämään mitä monimutkaisimpiakin asioita yksinkertaisesti. Animaation alle lasketaan niin Walt Disneyn ajoilta tuttu CEL-animaatio, 2D animaatio, stop motion kuin 3D-animaatiokin. Eri tyylisuuntien lisäksi visuaalit voivat ja ovatkin hyvin erilaisia, joten niiden avulla pystytään kertomaan monenlaisiakin tarinoita.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on yhä edelleen tukipilari kaikelle muulle visuaaliselle tuotannolle. Värien käyttö ja muu ulkoasun suunnittelu on hyvin tärkeä osa kaikkea suunnittelua ja siksi voidaan sanoa, että se on kuin onkin tukipilari kaikelle muulle visuaaliselle.

Uusia suunnittelun aloja on syntynyt lisää tarpeen mukaan ja esimerkiksi UX- ja UI-design ovat suhteellisen uusia aloja ja hyviä esimerkkejä tästä. Visuaalinen kommunikaatio on jakautunut yhä useampiin alalajeihin, joista esimerkkejä ovat muun muassa tuotesuunnittelu ja markkinointisuunnittelu. Nykypäivänä kehitys designin ympärillä on niin nopeatempoista, että välillä sen kehityksessä saattaa olla vaikeaa pysyä mukana. Olemme kuitenkin tulleet pitkän matkan ja on mieletöntä nähdä, mihin kaikkeen tulevaisuus meidät vie. Vain taivas on rajana, mitä designiin tulee.