Mainonta on houkuttelua ja huolehtimista

Mainonta on jatkuvasti uusiutuva viestinnänala, sillä ostajia täytyy houkutella aina uusilla tuotteilla, markkinointitavoilla, brändin rakennuksella ja asiakasuskollisuuteen kannustavilla ohjelmilla. Samaan aikaan tuotteiden valmistajien ja markkinoijien kontolla on vastuullisuus tuotteidensa vaikutuksista: tuoteturvallisuudesta, kulutuskäyttäytymisen ohjaamisesta ja mahdollisten haittavaikutusten estämisestä. Asiakassuhteen rakentaminen on pitkäaikaista työtä, jossa tarvitaan sekä huomion saamista, uskollisuutta että lupausten lunastamista. Keräilykortit pitivät ostajat uskollisina…